Kwaliteit

Heeft u een klacht,

Loop dan niet kwaad weg,

Maar kom liever boos terug.

 

Wij streven naar een optimale kwaliteit van onze dienstverlening. De beroepsverenigingen stellen hiertoe een aantal eisen rondom nascholing en praktijkvoering welke jaarlijks worden gecontroleerd. Omdat de kwaliteit van het werk zwaar weegt voor ons, voldoen wij ruimschoots aan deze eisen. Onze ontwikkeling als therapeuten is een doorgaand proces en continu blijven wij actief middels na- en bijscholing, supervisie en intervisie.

Wij zijn lid van de NBGT (de Nederlandse Beroepsvereniging van Gestalttherapeuten) en houden ons aan de gedragscode en het beroepsprofiel zoals deze door haar is opgesteld. Als u hierin geïnteresseerd bent, kunt kunt hiernaast deze documenten bekijken. Indien u ontevreden bent over de behandeling, vragen wij u om dit te bespreken met uw therapeut. Als het resultaat hiervan onbevredigend voor u is, kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van de NBGT.

Psychologie gestalttherapie psychotherapie NBGT

 

Daarnaast zijn wij aangesloten bij het RBCZ (HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) en vallen hiermee onder het TBCZ tuchtrecht. De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die therapeuten op HBO-niveau in de natuurlijke gezondheidszorg certificeert en registreert.

psycholoog gestalttherapie psychotherapie rbcz

 

T.b.v. een optimale vergoeding door de zorgverzekeraars en uit het oogpunt van kwaliteit is Helmut ook nog geregistreerd gestalttherapeut en aangesloten bij de NVAGT (de Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie) en EAGT (European Association for Gestalt Therapy).

psycholoog psychotherapie gestalttherapie nvagt

 

Wij vallen ook onder het TCZ( Tuchtcollege voor de Complementaire Zorg). Het College van Toezicht en het College van Beroep bewaken de kwaliteit van de beroepsuitoefening binnen de complementaire zorg.

psycholoog gestalttherapeut psychotherapie tcz

 

Vanuit de Wkkgz (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg) dienen wij lid te zijn van een geschillencommisie. Hiertoe zijn wij aangesloten bij het SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg).

psycholoog gestalttherapeut psychotherapie SCAG