Onze werkwijze

Onze werkwijzeOnze filosofie.

Wij geloven erin dat in principe alle oplossingen voor uw problemen binnen u aanwezig zijn. U bent zelf de expert van uw probleem en van dat wat u nodig hebt. Het is onze bedoeling om u zodanig te begeleiden dat u hierin tot uw eigen inzichten en oplossingen komt.

Het volgen van behoeften doet u gedurende de dag voor het grootste deel automatisch. Problemen treden op als dit vermogen rondom bepaalde thema ‘s verstoord is. In de therapie werken wij met u aan het herstellen van dit vermogen. U wordt hierdoor niet afhankelijk van ons maar bent hierdoor juist zelf steeds beter opgewassen tegen uw problemen.

Wij geloven erin dat een therapeut een helder beeld van zichzelf moet hebben. Hoe kunt u geholpen worden met bijvoorbeeld uw onzekerheid door een therapeut die zijn eigen onzekerheid niet herkent en onderkent? U en uw therapeut komen gegarandeerd vast te zitten in de therapie. Met een beetje pech krijgt u daar de schuld van. Wij besteden veel tijd en aandacht aan nascholing en vooral aan onze persoonlijke ontwikkeling en zijn goed getraind in het herkennen van onze eigen zwakke plekken. Waar wij het idee hebben vast te lopen met een cliënt, halen wij supervisie of intervisie bij een collega.

 Ervaren is iets anders dan het opdoen van kennis.
Ervaren leidt tot weten van binnen uit, wijsheid.
Het is dit waar wij op uit zijn in de therapie.

Onze Werkwijze.

U zoekt contact m et ons omdat u aan het werk wilt rondom een bepaald probleem of thema. Telefonisch of per email maken we een afspraak voor een intakegesprek. Meestal kan dit binnen enkele weken plaatsvinden. Tijdens het intakegesprek proberen wij uw hulpvraag zo concreet mogelijk te maken. U bepaalt samen met uw therapeut of u bij ons op de juiste plek bent voor de hulp die u zoekt. Als blijkt dat wij u niet de geschikte hulp kunnen bieden, komen we tot een doorverwijzing.

Als u bij ons op de juiste plek zit, vult u een inschrijfformulier in en plannen we een reeks afspraken. Indien u hier toestemming voor geeft, lichten wij uw huisarts in dat u bij ons onder behandeling bent. Dit betreft enkel een kennisgeving. Daar wij een beroepsgeheim hebben, wordt inhoudelijke informatie aan derden slechts met uw uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming gegeven.