Gestalttherapie

Gestalttherapie

Wat is gestalttherapie.­­

U zoekt ondersteuning die aansluit bij uw situatie en wensen. Hierdoor vinden wij het belangrijk dat u een gevoel kunt krijgen bij het begrip gestalttherapie en de wijze waarop wij deze beoefenen. De gestalttherapie is een stroming in de psychotherapie. Ze heeft vele kanten en is zo rijk aan mogelijkheden dat het onmogelijk is deze allemaal te beschrijven. Daarnaast bestaat er een overvloed aan goede vaklitteratuur welke u kunt raadplegen als u daar interesse in heeft. Om u toch een idee te geven van de uitgangspunten van de gestalttherapie, hebben wij geprobeerd om een zo levendig mogelijke beschrijving te maken zonder gebruik van al te veel theorie en vakjargon.

Gestalttherapie is een ervaringsgerichte therapie. De therapeut is er niet op uit om tot een rationele verklaring te komen van uw probleem of vraag. Alhoewel dit begrip ook zeker belangrijk is, zal de aandacht vooral uitgaan naar het ervaarbaar maken van uw gevoelens in het hier en nu. Dit ervaren met steun van uw therapeut, geeft u een inzicht van binnenuit over uw gevoelens en gedrag. Onder begeleiding van uw therapeut kunt u emoties verwerken en andere, effectievere manieren van gedrag onderzoeken.

De gestalttherapie gaat uit van een zeer bemoedigende en troostende kijk op ziekte en gezondheid. Wij hebben de omgeving nodig om te overleven en zijn er altijd mee in contact. Klachten ontstaan als de uitwisseling met de omgeving verstoord is geraakt. Het is niet de cliënt die ziek of gestoord is maar de uitwisseling met de omgeving die problemen veroorzaakt. De leerling die te druk is in de klas, doet het misschien wel excellent tijdens sport.
Ziektebeelden worden gezien als aanpassingen die we vaak onbewust maken en die ervoor zorgen dat we zo gezond mogelijk blijven in een ongezonde situatie.

Wij nodigen u uit om verder kennis te maken met een aantal grondbeginselen van de gestalttherapie.

 

Ontstaan.

Gestalttherapie werd ontwikkeld door Frederick Perls, een Duitse arts en psychiater. Perls werd in het begin van de vorige eeuw door Sigmund Freud opgeleid tot psychoanalyticus. Perls verschilde van mening met Freud op een aantal punten en vooral op het gebied van de relatie tussen de therapeut en cliënt. Daarnaast wilde Perls komen tot een meer praktisch toepasbare therapie.

Volgens Freud, en de op zijn denkbeelden gebaseerde hedendaagse psychoanalyse, is het van belang om de klachten van de cliënt te interpreteren en uit te leggen. De therapeut gebruikt hierbij zijn kennis van de symptomen en ziektebeelden. De cliënt krijgt hierdoor meer inzicht in zijn problemen.

Volgens de gestalttherapie echter, is de therapeut een “levend mens” die in contact is met zijn cliënt. Alles wat de cliënt in het dagelijks leven tegenkomt aan problemen en conflicten, zal vroeg of laat ook in de relatie therapeut – cliënt een rol spelen. Het is juist deze wisselwerking die, in combinatie met het vakmanschap en een helder zelfinzicht van de therapeut, groei en genezing bewerkstelligt. Ten behoeve hiervan trekt de therapeut zich juist niet uit het contact met de cliënt terug maar gaat deze juist aan.

 

Contact.

Gestalttherapie wordt ook wel de therapie van het contact genoemd. Je bent onlosmakelijk verbonden met je omgeving. Je hebt contacten op het werk, thuis, met familie, vrienden, bekenden, etc. Eigenlijk ben je de gehele dag wel in contact met iets of iemand.De gestalttherapie gaat er vanuit dat psychische of psychosomatische klachten ontstaan als er zich in deze contacten storingen voordoen. Soms ben je je hiervan bewust maar vaak weet je niet precies waar het hem in zit. Behoeften worden niet bevredigd of dringen zelfs niet tot je bewustzijn door.

De meeste stromingen in de psychotherapie beschouwen een psychisch probleem als een innerlijke verstoring van de persoon. De gestalttherapie beschouwt een psychisch probleem juist als een verstoord contact tussen de persoon en zijn omgeving en het onvermogen om dit op te lossen. Met gestalttherapie onderzoek je, onder begeleiding van de therapeut, de wijze waarop je contact met je omgeving aangaat. Vaak blijkt een bepaalde contactstijl niet meer te voldoen.

 

Ervaringsgericht.

Gestalttherapie is een ervaringsgerichte therapie. Er wordt door de therapeut niet gespit om te komen tot een rationele verklaring van uw probleem. Er wordt zo min mogelijk “gepraat over” de problemen maar juist onderzocht hoe de problemen zich op dit moment aan u voordoen. Alles wat de cliënt inbrengt, wordt steeds vertaald naar het hier en nu.

Dus niet:      “Waarom ben je zo angstig geworden voor het leven?”

Maar wel:    “Ervaar je angst op dit moment? Waar en hoe ervaar je deze in je lijf?

Wat maakt je hier en nu angstig?”

Door in het hier en nu te werken, zijn de gevoelens van de cliënt tijdens de behandeling niet slechts een onderwerp van gesprek maar reëel op dat moment. Onder begeleiding van de therapeut kan de cliënt zelf ontdekken hoe hij zich gedraagt en uitzoeken of dit gedrag overeenkomt met zijn of haar bedoelingen.

 

Experimenteel.

Samen met de therapeut gaat u op ontdekkingsreis. Tijdens dit proces van bewustzijnsontwikkeling, wordt u gevolgd, uitgedaagd en geconfronteerd. U ontdekt waar uw blinde vlekken liggen en welk gedrag u niet langer dient.

Tijdens de therapie wordt u aangemoedigd om te zoeken naar en te experimenteren met ander gedrag. Zodoende kunt u gaan ervaren of hiermee uw behoeften beter worden bevredigd. U kunt en mag u nog steeds op de oude manier blijven gedragen maar vaak blijkt dat u hier minder aan vast zit dan u van te voren dacht. U krijgt er gedragsmogelijkheden bij.

Wie doet wat hij altijd al deed,

Zal krijgen wat hij altijd al kreeg.

 

Eigen verantwoordelijkheid.

De therapeut kan u niet dwingen om te veranderen. Duurzame verandering kan slechts van binnenuit uzelf komen. Tijdens de therapie komt u voor keuzes te staan. Blijft u zich op de oude, inmiddels onbevredigende, wijze gedragen? Durf u voor ander gedrag te kiezen en te ervaren wat het u oplevert.