Cursus gestalttherapie

Cursus gestalttherapie

“Wie doet wat hij altijd deed

Zal krijgen wat hij altijd al kreeg.”

Albert Einstein

De grondbeginselen uit de gestalt therapie bevatten een schat aan kennis en wijsheid. Ze zijn zeer praktisch toepasbaar op persoonlijk vlak en in werksituaties waarbij een helder contact met anderen belangrijk is. In deze cursus gestalttherapie maakt u in tien avonden op een levendige manier kennis met gestaltmatig denken en handelen waarbij theorie en praktijk hand in hand zullen gaan. De cursus is zeer geschikt als bijscholing voor hulpverleners. Ga naar de folder…

Inhoud van de cursus gestalttherapie.

Aan de hand van dat wat u wilt leren bepalen we gezamenlijk de te behandelen thema ´s. Thema ´s die de afgelopen jaren aan bod zijn gekomen zijn bijvoorbeeld:

 • De basistheorie van de gestalttherapie.
 • Procesdiagnose en procesbegeleiding.
 • De signalen vanuit het veld, de veldtheorie
 • Ervaringsgericht werken.
 • Verdedigingsmechanismen.
 • Afstand – nabijheid.
 • Werken met weerstanden.
 • Overdracht en tegenoverdracht.
 • Een gestaltmatige kijk op ziekte en gezondheid.
 • Lichaamswerk.
 • Paradoxaal werken.
 • Werken met polariteiten en het integreren van delen.
 • etc, etc, etc.

 

Deze professionals gingen u voor:

 • Psychologen.
 • Maatschappelijk werkers.
 • Creatief therapeuten.
 • leidinggevenden in de zorg.
 • Remedial teachers.
 • Leerlingbegeleiders.
 • Trainer/coaches.
 • Revalidatietherapeuten.
 • Groepsleiders maatschappelijke opvang.
 • Verander managers.
 • Werkcoaches.
 • Communicatiedeskundigen.
 • Leidinggevende maatschappelijke dienstverlening.
 • Etc, etc, etc.

Praktisch.

Aantal deelnemers:

Duur:

Start:

Kosten:

Door:

6 – 8.

10 avonden van 19.15 tot 22.15 uur.

Elk jaar in oktober.

€ 495,- incl. btw.

Helmut Moelands.