Persoonlijke ontwikkeling

Persoonlijke ontwikkeling en groei

“Onze grootste angst is niet dat we ontoereikend zijn,

Onze grootste angst is dat we onmetelijk krachtig zijn.

Het is ons licht, niet onze duisternis die ons het meeste bang maakt.”

Nelson Mandela

Als u behoefte heeft aan persoonlijke ontwikkeling, voeding en innerlijke groei, kunnen wij u het volgende aanbieden.

 

Persoonlijke ontwikkeling.

Indien u op zoek bent naar persoonlijke ontwikkeling kunt u een aantal individuele afspraken maken of deelnemen aan een groep. Individueel werkt u rondom de thema ‘s die u bij uw therapeut aangeeft. Uw therapeut zal u bevragen, spiegelen, adviseren en confronteren en u wellicht huiswerk meegeven. Het doel hierbij is steeds om u weer tot nieuwe inzichten en ervaringen te brengen.

Ook een therapiegroep is uitermate geschikt voor persoonlijke ontwikkeling. U hoeft geen “probleem” te hebben om deel te nemen want tijdens de groepstherapie komen allerlei thema ‘s aan bod waaraan u zich kunt verdiepen. U werkt aan uw persoonlijke thema ´s en leervragen en omdat u meekijkt met het proces van anderen, deelt over uw eigen proces en interactief met de groep aan het werk bent, levert dit veel leerrendement op. Lees meer over groepstherapie…

 

Werkinhoudelijk.

Naast het bieden van therapie hebben wij 20 jaar ervaring met het begeleiden van medewerkers en leidinggevenden binnen de industrie, zorg en dienstverlening. Hieronder vindt u een korte beschrijving van ons aanbod.

  • Transformationele en situationele coaching: Vergroten van het bewustzijn over het eigen handelen en gedrag in relatie tot dat wat er van je gevraagd wordt en dat wat er nodig is in de situatie. Dit bewustzijn faciliteert een verandering van binnenuit en maakt innerlijk potentieel vrij.
  • Systemische coaching: Het leren herkennen van de gedragspatronen binnen de groep of het team en hier invloed op uit oefenen. De systeembenadering kijkt naar de relaties in het team en gaat ervan uit dat een verandering van het eigen gedrag een effect heeft op het hele systeem.
  • Competentiegericht coachen. Hierbij gaat het u specifiek om het ontwikkelen van een bepaalde competentie of vaardigheid. De coaching is erop gericht dat u zelf de verantwoordelijkheid en actie gaat nemen om uw competenties te ontwikkelen.
  • Authentiek leiderschap. Het ontwikkelen van een leiderschapsstijl die bij u past.
  • Coachend leiderschap. Hierbij leert u een coachende leiderschapsstijl hanteren waarmee u de betrokkenheid en eigen verantwoordelijkheid van uw medewerkers vergroot.
  • Verkorten of voorkomen van ziekteverzuim bij emotionele en psychosomatische klachten.

 

Beroepsontwikkeling en supervisie.

Wij hebben jarenlange ervaring in het werken als gestalttherapeut alsmede in het begeleiden van mensen in de zorg en maatschappelijke dienstverlening en bieden supervisie als het uw vak is om mensen te begeleiden. Dit kan individueel, in de vorm van supervisie maar ook in de vorm van een cursus gestalttherapie. In deze cursus brengt u uw eigen thema ´s waar we vervolgens theoretisch, praktisch en ervaringsgericht mee aan de slag gaan.

 

Spiritueel en intuitief.

Als u zich wilt ontwikkelen op intuïtief en spiritueel gebied, nodigen wij u uit om eens een kijkje te nemen op onze website voor meditatie, intuïtie en spiritualiteit.