Kwaliteit

Heeft u een klacht,

Loop dan niet kwaad weg,

Maar kom liever boos terug.

 

Wij streven naar een optimale kwaliteit van onze dienstverlening. De beroepsvereniging stelt hiertoe een aantal eisen rondom nascholing en praktijkvoering welke jaarlijks worden gecontroleerd. Omdat de kwaliteit van het werk zwaar weegt voor ons, voldoen wij ruimschoots aan deze eisen. Onze ontwikkeling als therapeuten is een doorgaand proces en continu blijven wij actief middels na- en bijscholing, supervisie en intervisie.

NBGT Gestalt psychotherapie

Wij zijn lid van de NBGT (de Nederlandse Beroepsvereniging van Gestalttherapeuten) en houden ons aan de gedragscode en het beroepsprofiel zoals deze door haar is opgesteld. Als u hierin geïnteresseerd bent, kunt kunt hiernaast deze documenten bekijken. Indien u ontevreden bent over de behandeling, vragen wij u om dit te bespreken met uw therapeut. Als het resultaat hiervan onbevredigend voor u is, kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van de NBGT.

 
RBNG gestalt psychotherapie

Daarnaast zijn wij aangesloten bij het RBNG (HBO Register Beroepsbeoefenaren Natuurlijke Gezondheidszorg) en vallen hiermee onder het TBNG tuchtrecht. De stichting RBNG is een overkoepelende organisatie die therapeuten op HBO-niveau in de natuurlijke gezondheidszorg certificeert en registreert.

 
 
 

Landelijke vereniging vertrouwenspersonen

Helmut Moelands is door de LVV gecertificeerd vertrouwenspersoon.

 
 
 
 

Wij willen graag van u weten hoe u de therapie en de gang van zaken heeft ervaren. Hiertoe wordt u in het eindgesprek gevraagd een enquête in te vullen. Wij stellen uw opmerkingen ter verbetering zeer op prijs. Tevens hebben cliënten de mogelijkheid om via deze website hun ervaringen met u te delen.